DIS-dugnad 14. januar 2003 - Vi åpner første kasse med Simonnæsglassplater!
 
DIS-dugnadene fortsetter våren 2009, på 9.-året!!
 
Tre ukjente damer fra Moa-arkivet (Foto: Sigvald Moa, AM-95002.78814)
 

Nedenfor har vi skissert hva DIS-gjengen skal og kan gjøre i høsten 2008.

Moa-arkivet er fortsatt prioritert. Men arbeidet er i slik fase at færre hender kan jobbe samtidig med Moa i høst.

 

Etter Moa er det vel Simonnæs som skal prioriteres. Vi ”oppdaget” et par kasser  med ca. 2000 bilder rundt juletider. Disse bør taes.

En viss rullering på oppgavene er viktig slik at dugnadsfolket kanskje også lærer noe nytt og nyttig?

 

MOA

Navnelistene er slått sammen, det er laget mankoliste med ca 3000 AM-95002nr. som ikke har originalt MOA-nr: Vi må hente opp bilde og prøve å tyde orignr. på nytt, f.eks. ved billedbehandling! I tillegg registrere navn til disse: Tyde navn i listen (lete opp i protokollisten!)

 

Merk: Nesten sammenhengde manko Fra AM-95002.76880 til Til  AM-95002.80000

 

Vi har et storarbeid og rekapiutulasjon av det arbeidet som ble gjort med Moa-bilder da vi hadde ekstrahjelp. Til disse ca.10.000 Moa-bildene har vi brukt originalnr som filnavn. Dette var riktig tenkt, men har vist seg både å langt mer tidkrevende. I tillegg har det gitt problemer med mange like nr.. Dette har ligget lenge.

 

Videre skal vi overføre info til de Moa bybilder som er registrert i WinRegimus-basen til nettbasen, men først etter at bildene er lasta opp. Tror vi kan laste opp disse Moabildene tidlig i høst.

 

Digitalisering:

Ta på nytt de uskarpe Moa-bildene, de fra senest nr AM-95002.73435

 

Navnekorrektur:.

Bruke deler av kveldene fom. oktober til plenums/skjerm-korrektur av navn (jfr. det vi gjorde med Simonnæs)

 

Billedbehandling:

Gjennomgå hele arkivet en siste gang - for ettersjekk/justering/kontroll. og før "netting": Lage Stikkord?

 

SIMONNÆS

Digitalisere "rester", inkl plastfilm, samt 1 ½ kasse – ca 2000 bilder

Registrere navn til disse (fra originale lapper/protokoll)

 

HAUG

Registrering:

            Original info skrevet av

Digitalisering:

Fra nr….

Billedbehandling:

            Fra nr            ….

 

GISKE

Vi må fortsette digitalisering/registreringa fra 2007, men trenger litt tid på rekapituleringa. Ønsker primært eksterene prosjektmidler til egen prosjektleder i sterk kombinasjon med DIS-dugnad i det videre arebide med Giske-arkivet. Arkivet regnes som det desidert viktigste i Ålesund etter 1920 og fram til fotograf Dale begynte som fotograf etter 2. verdenskrig.

 

 

NYE ARKIV:

"TRYKKMANN"

4 brukte arkivskap kom inn som gave til Aalesunds Museum og FylkesFOTOarkivet  tidlig i 2007. I skapa var det en del rester av diasarkivet fra "Trykkmann" i Ålesund. Vi skal grovregistrere innholdet i Excel, dvs, skrive av eksisterende info på hengemappene. Videre arbeide med dette er uavklart.

 

EKROLL

FylkesFOTOarkivet mottok fotograf Peter Ekroll sitt arkiv for flere år siden. En del kundehendvendelser gjør at vi bør framskynde avskrift av nr. og navn fra originalkonvoluttene. Arkivet er i skrivende stund plassert ved IKA-mr, men skal flyttes til Grimmergata. Digitalisering og billedbehandling skjer tidligst en gang i 2009.