Widerøe-bilete frå Møre og Romsdal
Sjå bilde frå Langevåg
 
NB! Listen byggjer på informasjon frå Widerøe ca. 1990, samt oppdateringar, sist 13.01.2010 (o Aure og Halsa). Frå 2009 vert det arbeidd på nasjonalt plan med ei kartleggjing og sikring av Widerøebilda i heile Noreg. Les meir om Widerøe-arkivet. På landsplan er omlag 44.000 Widerøebilete på nett.
 
Knr. Kommune Sv/kv Farge I alt Oppr. kjøpt Eigar (FAK sin referanse pr. 13.1.2010)
1547 Aukra 9 408 417 18.03.1981 Aukra kommune (ref.: Romsdalsmuseet)
1569 Aure 1 190 191 31.07.1973 Aure kommune, bekreftet, men ikke opptalt
1554 Averøy     ?   v/Averøy kommune (Kjøpt av "Rune Forlag? - oppsporing starta 1.10.2009...)
1551 Eide MR 2 247 249 29.03.1973 Eide kommune, 6490 Eide
1556 Frei     ?   v/Frei kommune (ref. SBA juni 2004)
1548 Fræna 28 643 671 21.01.1974 Romsdalsmuseet
1532 Giske 47 223 270 24.05.1976 Kulturstyret, 6050 Valderøy
1557 Gjemnes 6 41 47 01.04.1974 Formannskapskontoret, 6480 Batnfjordøren
1571 Halsa 5 155 160 02.12.1976 Halsa kommune, bekreftet, men ikke opptalt (Kulturstyret v/Hans Gjenstø)
1534 Haram 29 726 755 24.08.1981 Formannskapet, 6265 Vatne (Arkivet vart digitalisert i 2002)
1517 Hareid 10 290 300   Johan Ottesen, Flyfotoarkivet.no (ca-tall pr 24.9.2009)
1515 Herøy MR 52 502 554 14.09.1973 Formannskapet, 6090 Fosnavåg
1503 Kristiansund   560 860   Nordmøre museum
1545 Midsund 2 184 186 01.08.1977 Romsdalsmuseet
1502 Molde 98 1233 1331 06.05.1974 Romsdalsmuseet
1543 Nesset 19 553 572 29.12.1980 Romsdalsmuseet
1524 Norddal 16 23 39 22.12.1982 Kulturstyret, 6210 Valldal
1539 Rauma 92 217 309 10.02.1981 Romsdalsmuseet
1567 Rindal     0   Ikke kjøpt, trolig
1514 Sande 417 638 1055 24.03.1981 Folkebiblioteket, 3070 Sande
1546 Sandøy 29 272 301 22.11.1973 Formannskapet, 6424 Sandøy
1529 Skodje 2 199 201 19.01.1984 Kulturstyret, 6260 Skodje
1573 Smøla 30 360 390   Smøla kommune (ref. Karle Gjernes sep. 2009, digi FAK okt. 2009)
1526 Stordal 2 76 78 03.08.1981 Formannskapet, 6250 Stordal
1525 Stranda 64 106 170 19.01.1982 Formannskapet, 6200 Stranda
1531 Sula (se Ålesund)     0    
1563 Sunndal 53 292 345 09.08.1973 Teknisk etat, 6000 Sunndalsøra
1566 Surnadal ? 347 347   Nordmøre museum (stadfesta  sep. 2009)
1528 Sykkylven 87 452 539 29.11.1974 Formannskapet, 6230 Sykkylven
1560 Tingvoll ? 447 447   Nordmøre museum (stadfesta  sep. 2009)
1572 Tustna     0   Ikkje kjøpt bilda
1516 Ulstein 16 302 318 19.03.1973 Kontorsjef Wåge, 6065 Ulsteinvik (Bekreftet eksistens okt. 2006)
1511 Vanylven 0 775 775 19.11.1982 Skulestyrekontoret, 6143 Fiskåbygd
1535 Vestnes 6 504 510   Romsdalsmuseet
1519 Volda 45 450 495   Volda, ref. des. 2001)
1523 Ørskog     0    
1520 Ørsta     X   Ørsta kommune v/ Jostein Mo
1504 Ålesund og Sula 304 1254 1558 05.12.1977 Arkiv: Aalesunds museum - gave fra Ålesund kommune ca. 1980 (?)
             
  Samlet 1471 13459 14940    (Ikke finregna)
Oppdatert 06.09.2009, RAL med nye data fra Romsdalsmuseet v/ førstekonservator Bjørn Austigard:
Oppdatert 10.09.2009, RAL med nye data fra Normøre Museum (Tingvoll og Surnadal)

 

Oversyn over Widerøe-bilde i Romsdalsmuseets fotoarkiv

Kommune

Svart/kvitt

Farge (digitalisert)

Eigar

 

1547 Aukra

0

422

Aukra kommune

 

1548 Fræna

28

643

Romsdalsmuseet

 

1545 Midsund

2

184

Romsdalsmuseet

 

1502 Molde

98

1233

Romsdalsmuseet

 

1543 Nesset

19

553

Romsdalsmuseet

 

1539 Rauma

92

217

Romsdalsmuseet

 

1546 Sandøy

0

0

 

 

1535 Vestnes

6

504

Romsdalsmuseet

 

 

 

 

 

 

Alle fargefoto frå 1962-1969 er skanna, medan svart/kvitt-bilda berre delvis er digitaliserte.
Tala i tabellen er ikkje heilt rett fordi det finst døme der det er lagra utsnittskopiar som har fått eigne nummer.
Romsdalsmuseet kjøpte rettane i alle desse bilda med unntak av dei frå Aukra kommune. Der har dei gjort skanninga for kommunen. Men bilda er i arkivet til museet.

(Opphaveleg oversyn)