Arkivnr:      ÅM-95005  (FAKf-100187)
Arkivnavn:    Simonnæs-arkivet
Kommune:    Ålesund (Sunnmøre)
Eier:                Aalesunds Museum
Fotograf:        Enok O. Simonnæs (1865-1947)
Tidsrom:        1885-1920
Omfang:         Ca. 20.000 glassplater
 
Omtale:
Fotograf Enok O. Simonnæs var en av Ålesunds betydeligste fotografer i sin periode, 1905 til 1920. Sammen med fotografene Sponland og Moa blir fotograf Simonnæs arkiv tilnærmet en komplett dokumentasjon av Ålesunds og omegns befolkning i perioden etter bybrannen i 1904 og frem til 1920! I følge originalnummer og protokoller må de til sammen ha hatt opp mot 120.000 fotooppdrag på ca 15 år.
 
DIS-gjengen, dugnadsgjengen i foreningen Data i Slektsforskningen, som hver tirsdag i snart fem år har arbeidet med digitalisering og registrering, startet i januar 2003 med digitalisering og registrering av  av Simonnæsarkivet. Høsten 2005 var tilnærmelsesvis alle glassplater der det ennå var navnreferanse  - dvs. nr. og navnelapper festet til glassplaten - digitalisert. Arbeidet med å klargjøre navnelisten var ferdig i mai 2006, og 14. juli var det "på nett".
 
Simonnæsarkivet er ikke komplett. De mange svært utydelige navn har gjort registreringsarbeidet tidkrevende.
 
Arkivet har original nummerering med løpenr. som går over 30.000, men bare det halve ser foreløpig ut til å være bevart....? I hovedsak består arkivet av portretter på 9x12 og 12x16 cm glasplater. I tillegg er det en ustøkt serie med ca. 500 18x24 cm glassplater.
 
I dette prosjektet med digitalisering av Simonnæsarkivet har vi laget en ny nummerserie, men originalnummeret er tatt med i registeret slik at vi kan gjenskape den opprinnelige rekkefølgen, og dermed f.eks. lettere få datert bildene. Arbeidet med Simmonæs sine bilder er et rent DIS-dugnadsprosjekt uten noen som helst ekstern finansiering! I samarbeid med Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ble over 13.000 Simonnæsbilder lagt på nett 14. juli 2006.
 
Se bilder eller les vår hovedkilde til kunnskap om fotografen, Kjell Skorgevik sin Simonnæs-biografi