Arkivnr:      FAKf-0684 til FAKf-0704
Arkivnavn:    Vigra sogelag
Kommune:    Giske (Sunnmøre)
Tidl. eigar:     Diverse
Fotograf:        Diverse
Virketid:         1920-1960
Omfang:         317 registrerte bilder (positiver)
 
Omtale:
Bilder fra 21 eiere registrert under innsamlingsprosjekt i samarbeid med Vigra sogelag og FylkesFOTOarkivet i 2003. Bildene er godt registrert etter "malen" som resulterer i fotokort. Merk at ut over bildene som Vigra sogelag har registrert, finnes ca 150 andre bilder fra Giske som ble registrert i samarbeid med kommunen i 1999. Under følger en kronologisk oversikt over arkiv/samlinger fra Giske, - i alt 466 bilder. (I tillegg kommer bildene i Gjøsundarkivet, som ble digitalisert våren 2004, og som er under registrering av Vigra sogelag.)
 
FAK-NR TALL EIER
FAKf-0103 37 Blindheim, Borge
FAKf-0105 4 Giske, Olav Knut
FAKf-0108 21 Lyngstad, Kaspar
FAKf-0114 1 Valkve, Ottar
FAKf-0115 5 Bonsaksen, Atle
FAKf-0309 15 Sæther, Karen Randi
FAKf-0310 3 Sæther, Olgar H.
FAKf-0311 6 Sæther, Arnhild
FAKf-0312 7 Lervik, Herdis
FAKf-0313 7 Valderhaug, Laurits
FAKf-0314 28 Andestad, Halbjørg
FAKf-0476 15 Giskeødegård, Kårstein
FAKf-0684 20 Blindheim, Jostein O.
FAKf-0685 11 Rørvik, Otto
FAKf-0686 31 Melseter, Sigurd
FAKf-0687 8 Roald, Sjur
FAKf-0688 2 Rørvik, Ole E.
FAKf-0689 5 Blindheimsvik, Viggo
FAKf-0690 29 Molnes, Toril Helene
FAKf-0691 4 Røsvik, Hans Ivar
FAKf-0692 11 Molnes, Peder
FAKf-0693 19 Lie, Marta
FAKf-0694 7 Roaldsand, Martinus
FAKf-0695 13 Haram, Inger
FAKf-0696 15 Roald, Ola
FAKf-0697 13 Flem, Peder
FAKf-0698 20 Roald, Olav Sindre
FAKf-0699 43 Roald, Agnes P.
FAKf-0700 14 Haugen, Liv
FAKf-0701 30 Synnes, Jorunn
FAKf-0702 13 Blindheim, Karl K.
FAKf-0703 8 Blindheim, Johan B.
FAKf-0704 1 Vigra Sogelag