Arkivnr:      FAKf-0743
Arkivnavn:    Wiik-arkivet
Kommune:    Ålesund (Sunnmøre)
Eier:                FylkesFOTOrkivet (deponert)
Fotograf:        Petrine Wiik, gift Mattland (1865-1947)
Tidsrom:        1885-1920
Omfang:         Ca. 420 glassplater og film i ulik størrelse
 
Omtale:
Restarkiv etter fotograf Petrine Wiik gift Matltand. Arkivet ble deponert ved FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal i 2004 fra eier Berta Matland, g. Olsen, Ålesund. Eier er representert ved datter Britt Olsen og Arne Bjørdal, Ålesund.
 
Begge har deltatt i arbeidet med digitaliseringen og vil i tillegg prøve å samordne en innhenting av opplysninger til bildene og noe mer biografi om fotografen. Eier er datter til fotograf Petrine Wiik g. Mattland. Petrine var fotograf og jobbet hos fotograf Margrethe Svendsen i Ålesund (Se Kjell SKorgevik sin biografi under)
 
Bertes onkel, Nikolai Nedregaard, Nedregårdslekta i Spjelkavika, var også fotograf. Bertes svigerfar, Ole Alfred Olsen, var fotograf i Kristiansand. Petrine fotograferte bl.a. kronprins Olav i Stranda. Bertas far het Bertel Bertelsen Matland.
 
BILDER KOMMER SENERE!
 
PETRINE WIIK - atelierassistent med selvstendige oppdrag. (Kjell Skorgeviks "Fotografene i glassplatens tid" s. 122. Avskrift 14.6.2006, FylkesFOTOarkivet v/ Ragnar H. Albertsen) Frøken Petrine Wiik var ansatt i Margrethe Svendsens atelier i noen år fra siste halvdel av 1890-tallet til forretningen ble lagt ned i 1907. Så var hun et par år hos Sponland før hun giftet seg med B. Mattland i 1910.
 
Hun hadde aldri selvstendig fotografvirksomhet, men like fullt var hun fotograf. Når vi tar henne med her er det fordi vi kjenner noen av de bilder hun tok i oppdrag for frk. Svendsen. Hun ble sendt ”land og strand”” rundt, så å si. Blant annet var hun i Trondheim for å fotografere under kroninga av kon Haakon i 1906.
 
Av bilder som hun tok i Ålesund er det noen fra nedleggelsen av grunnsteinen til den nye kirka i 1906. Blant annet har hun tatt det bildet av grunnstensnedleggelse3n som preger hele førstesiden til ”Krig og Fred” for 31. juli 1906. Hennes døtre i Sykehusgata, Kari og Grete Mattland, forteller om sin mor at hun gikk inn i fotograflære og at hun fullførte teknisk aftenskole som eneste kvinnelige elev. Fotografyrket var respektabelt slik at det kunne en kvinne være bekjent av å gå inn i! Hjemme har de tatt vare på en del glassplater etter sin mor, med bilder som er av mer privat karakter, samt hennes fotoapparat.
 
Frk. Margrethe Svendsen skriver i en attest, datert Bergen 26. januar 1909:
”Frøken Petrine Wiik har vært i min fotografiske forretning i 10 aar og har fuld øvelse i alt arbeide, som forekommer på et atelier. Hun har flere gange under mit fravær bestyret forretningen. Frk Wiik er flink, paalitelig, samvittighedsfuld, behagelig i omgang.”
 
Petrine Wiik Mattland var født 1884 og ble 96 år gammel. Gjennom hele livet var hun nært knyttet til virksomheten i Ålesund KFUM.Se bilder eller les vår hovedkilde til kunnskap om fotografen, Kjell Skorgevik sin Simonnæs-biografi