Arkivnr:      SASf-001 (FAKf-100100)
Arkivnavn:    Storegjerde-arkivet (Lokalt: Storegjerdesamlinga)
Kommune:    Sande (Sunnmøre)
Eigar:              Sande Sogelag
Fotograf:        Olaf Andreas Knutsen Storegjerde (1879-1958)
Tidsrom:        1904-1955
Omfang:         ca. 5400 glassplater i ulike størrelser.
 
Omtale:
Et betydelig arkiv som dekker store deler av søre Sunnmøre for perioden mellom 1904 til ca.1955. Sande sogelag har i svært mange år arbeidet med å kopiere glassplatenegativene og har utført et betydelig registreringsarbeid. Høsten 1999 startet FylkesFOTOarkivet digitalisering av arkivet sammen Sande sogelag. vha. digitalt videokamera. Permer med 5000 bilder ble produsert i to sett. Registrering av bildene lokalt fram til 2005. Fra høsten 2005 fortsetter registreringen "online".
 
Våren 2004 startet en ny runde digitalisering etter ønske fra sogelaget. Behovet for bedre digitale bilder var årsaken. Samtidig ble ca. 600 nye glassplater er digitalisert. Disse ble første gang presentert under "Sandsmessa" 21. og 22. november 2004. I alt teller Storegjerdearkivet over 5400 bilder .
 
I tillegg har Syvde sogelag ca. 380 av Storegjerde sine glassplater (FAKf-0009). Disse ble digitalisert av FylkesFOTOarkivet i 1997 og godt registrert i regi av Arthur Vik Myklebust. De fleste bildene er fra Syvde, en del andre fra Rovde, Åheim og fra Fiskåbygd. Se egen artikkel om Storegjerde og omfattende omtale i "kommunerapporten" som FylkesFOTOarkivet laget i 1997.
 
Storegjerdearkivet, lokal nevnt som Storegjerdesamlinga, ble lagt på nett i sept. 2005
te>