5400 Storegjerdebilder er på nett! (21.09.2005)
Sammen FylkesFOTOarkivet og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane kan Arthur Vestnes (th.) fra Sande Sogelag nå presentere Storegjerdearkivet på nett! 
(Bildet: Fotoarkivar Ragnar H. Albertsen og Arthur Vestnes i Sande sogelag. Foto: Anne Karin Fet.)
 
Arkivnr:      SASf-001
 
Slik søker du:
Registrerte navn i Storegjerdearkivet.    -    Registrerte generelle bilder
 
Historien om Storegjerdearkivet har blitt en lang og fin fotohistorie. Omfattende har også kontakten mellom Sande Sogelag og FylkesFOTOarkivet vært. Ingen steder er så mye besøkt av FylkesFOTOarkivet som nettopp Larsnes, tettstedet i Sande kommune. Grunnen er enkel. Da vi startet opp i 1996 ble all mulig fotohistorisk informasjon samlet inn, og vi fikk mange gode tips om at Storegjerde var et sentralt fotografnavn på søre Sunnmøre. Her måtte vi kunne gjøre noe!
Merk at Storegjerdearkivet på langt nær er ferdig registrert. Faktisk er dette det første fotografarkivet i M&R som legges ut med tanke på lokal "online registrering."
 
Dvs. at eier av arkivet, Sande Sogelag, gjennom minst et par vintre skal fortsette registreringen, samtidig som bildene og opplysningene hele tiden er tilgjengelig for publikum. Dere "der ute" oppfordres til å supplere med navn og opplysninger (Jfr. Brukerkommentarar). Ganske spennende kan det bli spør du meg!
Fotografen Olaf Andreas Knutsen Storegjerde arbeidet med fotografering i mange kommuner:
"Det var eit stort distrikt han fòr over: Selje, Vanylven, Syvde, Sande, Rovde, Herøy, Ulstein og Hareid. I desse kommunane var han i lange tider fast fotograf for konfirmasjonsbilete. Det var ofte ein uroleg flokk å halde styr på. Det kunne take opp til halve timen før første plata vart knipsa, så det spurdest etter tolmodet. For å kome til og frå kjøpte han skyssbåten etter distriktslækjar Arntsen på Larsnes", skriver Erling Indresøvde i biografien om Storegjerde
31. oktober 1997 laget FylkesFOTOarkivet en rapport og la fram et forslag til hva man kunne og burde gjøre med Storegjerdearkivet. Rapporten ble utarbeidet som resultat av en nokså omfattende og planmessig kartleggingen som FylkesFOTOarkivet utførte de første årene etter etableringen i 1996. Å lese rapporten i dag, åtte år etterpå, er litt interessant. Man kan kanskje spørre seg hvorfor det har tatt så lang tid å få arkivet registrert?
 
I 2003 ble det laget en lokal Access database og registrering startet. Arbeidet med registreringen ble midlertidig stilt i bero tidlig i 2005 i påvente av å få bildene på nett. Det er her vi er nå (sep. 2005).
 
Det spesielle med Storegjerdearkivet på nett er at det slett ikke er ferdig registrert, men likevel åpent tilgjengelig. Pionerarbeidet - lokalt sett i fra i vår andedam - er at dette er det første arkivet og det første sogelaget som får prøve "online-registreringen" i Møre og Romsdal. Modellen, som bl.a. Akershus fylkesmuseum har et tilsvarende opplegg for, er det Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane som har utviklet. Etter en prøveperiode vil alle sogelag i fylket bli invitert til å delta i "online-prosjektet".
 
Den som av en eller annen grunn har fulgt med på våre hjemmesider siden starten i 2004 kan vel ikke ha unngått å få med seg ganske mye om Storegjerdearkivet allerede. Men det er altså nå det virkelig kan begynne å ta av!