Akkurat nå

noen ganger mye om lite,… andre ganger lite om mye…  -

Akkurat nå 2009 ?
 
Fotoarkivaren har permisjon og FylkesFOTOarkivet er for øyeblikket ubetjent. Hendvendelser kan rettes til Aalesunds museum, tlf 7012 3170
 
05.01.2011
Ny-tilsett Fylkesfotoarkivar Stina Aadland Jensen er tilsett som Fylkesfotoarkivar, eit vikariat over 2 år med oppstart 17. januar 2011. Stina er 32 år, kjem frå Bergen og har ein master i Kunsthistorie frå UiB. Gjennom hausten 2010 har ho tatt etterutdanning ved HiO, Fotografi-bevaring og formidling. Stina har jobba til saman 8 år ved Museum i Bergen. Bergen Kunstmuseum og Norsk Triotasjemuseum. Ho har også hatt engasjement for den kulturelle skulesekken. Det siste året har ho vore prosjektleiar ved Trikotasjemuseet i samarbeid med Salhus asylmottak for einslige, mindreårige asylsøkjarar. Fylkesfotoarkivaren har mellom anna ansvaret for å bygge opp og vedlikehalde eit arkiv med historiske foto for Møre og Romsdal. Vidare kartlegging av fotosamlingar i fylket og bevaring og formidling av slike samlingar. Ein viktig del av arbeidet er systematisk digitaliseringsarbeid og dataregistrering som gir høve til søk etter gamle bilete i digitale fotobaser.
01.10.2010
Et meget vellykket høstmøte i Møre og Romsdal fotograflaug i Riga markerte på en måte slutten på 14 års arbeid for undertegnede som fotoarkivar i Møre og Romsdal. Den tette kontakten med det profesjonelle fotografiske miljøet i fylket gjennom 14 år har vært svært verdifullt i arbeidet med å bygge opp fotokunnskap, biografier om fotografene - og ikke minst det fysiske fotoarkivet.
Vi har mottatt flere arkiver vederlagsfritt i tillitt til at det ble tatt hånd om av en profesjonell bevaringsinstitusjon med fagfolk.
 
Takk også til alle som har vært med oss og bidratt til å bygge opp arkivet med bilder og fotohistorie og ikke minst et tusentalls brukere som bidratt med ny kunnskap gjennom mer enn 4.500 brukerkommentarer!
Hilsen Ragnar H. Albertsen, fotoarkivar/fotografmester
 
Riga har evnen til å kontrastere! (Foto. RAL)
 

Ålesund er jugendbyen, vel å merke i Norge. Riga har en ufattelig stor og mektig jugenbebyggelse. Av mange sterke inntrykk fra turen til Riga sammen fotograflauget var latviernes slående evne til å kontrastere gammel jugendarkitektur og moderne 2000-tals bygginger. Her var det ikke mange forsøk på etterligninger og "Disney-Jugend"!

Vikariatet som fotoarkivar er pr. i dag ikke utlyst. Dvs. at FylkesFOTOarkivet en stund framover er ubetjent etter at fotoarkivaren har begynt i ny stilling som prosjektleder ved Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Hjemmesiden vil bestå, men noen særlig opdatering av denne vil ikke bli prioritert.
 
FylkesFOTOarkivet er en del av Aalesunds Museum,  som igjen er en del av Stiftinga Sunnmøre Museum. Hendvendelser kan rettes dit.
 
17.09.2010
Tilbake fra studietur i Berlin sammen med kollegaer i Stiftinga Sunnmøre Museum. Av Berlins nesten 140 museer fikk vi med oss noen prosenter. DDR-museet var spesielt, trangt som i et kompaktarkiv med "reoler" og skuffer med detaljert informasjon, - som om det var i et STASI-arkiv vi var kommet inn i. På dette museet som de andre: Køer med besøkende som kunne gjøre enhver sunnmørsk museumsmanns øyne vått.
 
"Museum Für Fotografie" var selvsagt obligatorisk for fotoarkivaren. Fashionfotografen og utstillingene om Helmut Newton (1920-2004) var flott. Den jødisk tysk-australsk motefotografen er spesielt kjent for sine mote- og aktbilder.  I motsetning til i de fleste andre museer i Berlin, var det ikke lov til å fotografere her. Det fikk vi påminning om i seneste laget...
 
 
12.09.2010
Er det 10 år siden det fruktbare samarbeidet med Høgskulen i Volda med Arnfinn Kjelland i spissen og Volda kommune starta mon tro? Fredag og lørdag var det i hvertfall nok en fotobevaringsaksjon i regi av det sterke miljøet i kommunen. Registrering og digitalisering av bilder gikk på høygir. Gode bidragsytere kom med innrammede bilder og album i plastnett og kasser. Brutto nesten 800 bilder ble det. Netto aktuelle for utvalg og bruk: ca. 500 bilder. Ca 200 visittkortbilder fra Volda bygdetun ble digitalisert som eksempel på "museumsgjenstander". Siden disse bildene er godt navnet med fotografens navn, vil slike bilder senere kunne brukes i ulik fotohistorisk forskning. Bildet: Bilderedaktør i Voldasoga, Kari Hasle (i mørkt hår) tar i mot og registrerer de to bildene som Jarle Røys Halkjelsvik (til høyre) kom med. Noen glimt:
 
Fotos: RAL
 
08.09.2010
Fylkeskulturutvalet har møte vedr. Sak : Ku-39/10 A --
Handlingsplan for ABM-samarbeid  (OBS 26 MB..)
og nettbasert formidling i Møre og Romsdal 2010 - 2014
 
...og vedtar
1. Kulturutvalet ser på utarbeiding av Handlingsplan for ABM-samarbeid og nettbasert formidling i Møre og Romsdal 2010 - 2014 som viktig utviklingsarbeid for ABM-sektoren i Møre og Romsdal. Kulturutvalet ber om at handlingsplanen blir lagt til grunn for utviklingsarbeidet i fylket.
 
2. Kulturutvalet ser på etablering av utviklingsprosjektet Senter for digitalisering ved Fylkesbiblioteket som viktig for å nå målsetjingar i digitaliseringsarbeidet i fylket. Etter to års prosjektfase vil evaluering danne grunnlag for å vurdere framtidsløysing for digitaliseringsarbeidet innan ABM-området i Møre og Romsdal.
 
3. Kulturutvalet ser det som fagleg ønskjeleg at Fylkesfotoarkivet blir del av Interkommunalt Arkiv (IKA) og dermed det utadretta faglege ABM-miljøet i IKA, Kulturnett Møre og Romsdal og Fylkesbiblioteket.
 
06.09.2010
Virkelig flott foto-nettverksseminar i Vadsø 30. og 31. Bare så synd at vi ikke kunne forlenge oppholdet noen dager og fått mere med oss av det østligste av av Finnmark og Norge når vi først var der. Noen glimt og referat bør komme om noen tid... Litt mer her om ett og annet kanskje også. Men stoda er som skrevet før at "Akkurat nå" holder på å bli "Akkurat da"...
 
26.08.2010
Møte i kulturutvalget i Sunndal kommune (formelt: Teknikk-, miljø- og kulturutvalget.) Fotoarkivaren orienterte om arbeidet og promotere samtidig kjøp av et lokalt fotografarkiv. Bildet: Møte i Sunndal, forøvrig utvalgets første papirløse møte! Foto: RAL
 
20.08.2010
Vi arbeider med Friis-utstillinga nå. Det er hovedfokus i tiden framover mot 1. oktober. Utstillinga bør være kommet opp i Korsatunnelen i Ålesund i løpet av september... "Drypp fra vår kjøkkenvask" blir det færre av framover. Vi er inne i en opprydnings- status- og endringsfase pga. av at fotoarkivaren skal ha 2 års permisjon fra 1. oktober. Og tre større reiser i embeds medfør er på gang før den tid....
 
05.08.2010
"Back in business" etter en sommer der brukerne har tatt "styringa" og levert hundrevis av brukerkommentarer: Siden Moa-arkivet ble lansert 16. juni har vi fram til idag mottatt 251 brukerkommentarer i nettbasen: 85 til Sponlandbilder, 62 til Simonnæs, 68 til Moa-bildene og 36 til div. andre bilder. Det er kjemperekord!  I samme periode i fjor mottok vi 16 brukerkommentarer....  Ekstra gledelig å se at det er mange nye navn blant nettbrukerne. Hele 65 forskjellige personer har bidratt i perioden.
 
Vi har prioritert oppfølging av brukerkommentarene til Moa-bildene. Vi rekker ikke alle de andre. Men: "Tips oss" - oppfordringen vi har lagt inn på bilder med svært begrenset informasjon forplikter. Litt uten helt å ha vurdert konsekvensene har vi bedt publikum om hjelp til identifiseringen. Vi må ta tilbakemeldingene alvorlig.
 
05.07.2010
Feriemodus betyr bl.a. litt arbeid med nettbasen, mottak av brukerkommentarer og innimellom litt mer utførlige svar på epost. Eksempelvis denne i dag.
 
16.06.2010
Moa-arkivet er lansert! Les artikkelen i Nytt i Uka:
 
 
07.06.2010
Siste arbeidsøkt på Nordmøre museum våren 2010 er over. En del adminsitrativt med backup-brenning av 21 DVD- plater, digitalisering av store bilder mm. Det som er digitalisert  våren 2010 blir billedbehandlet i sommer og lastet opp i databasen til høsten. Vi tok en sommerlig snarvisitt innom fotograf Jan Gunnar Engvig og fikk med oss en liten gave: En rusten ramme med et visittkortbildebilde signert Petrine Wiik, senere gift Mattland. Petrine var ansatt i Margrethe Svendsens atelier i Ålesund til 1907 da forretningen ble lagt ned. Her er bildet:
 
 
Reklamebildene til fotograf Alv Dale (lokal samling FAKf-0533) er sendt til opplasting i databasen. Nokså mye etterarbeid også med disse. Bildene blir gradvis lasta opp og lagt ut: Vi vil prøve å lime inn den infoen vi har til bildene samtidig som opplasting nå pågår. (vi gruer litt...)
 
Moa-arkivet er på nett og de første brukerkommentarene er kommet inn. Lanseringen er utsatt til neste uke pga. av eksterne forhold. Det kan bli ekstra spennende: Dagen etter lanseringen 16. juni begynner fotoarkivaren på sommerferie og er ikke kapabel til å ta i mot tilbakemeldinger og spørsmål om Moa-arkivet på 14 dager....
 
02.06.2010
Vellykket besøk på Romsdalsmuseet i Molde. et langt og godt møte med avtroppende Bjørn Austigard og påtroppende konservator Mads Langnes og formidler Hilde Lien. Vi fikk en god oppdatering på fotostoda ved regionmuseet, som bl.a. har 48.000 bilder på nett under www.digitaltmuseum.no I går var den en spesiell DIS-dugnad: Vi "lurkikket" på Moa-arkivet og de 24.000 bildene som offisielt blir lansert i neste uke :-)
 
31.05.2010
Lite "spekulativt" i forrige uke, men en spennende uke har startet. Kommer Moa på nett i løpet av et par dager?
 
24.05.2010
Mai er mai. Nok en langhelg etter en kort uke. Siden sist har vi lest høringa for Regional handlingsplan for ABM-sektoren i M&R, og bruk en hel del tid på å kommentere høringa. FylkesFOTOarkivet var en av de "spurte" institusjoner.
 
Fra innledninga: 1.4. Hovudmålsetjing og innhaldet i handlingsplanen
Hovudmålsetjinga som blei valt var å skape eit handlingsdokument for å gjere ABM institusjonane i Møre og Romsdal i stand til å utføre ønskt digitaliseringsarbeid, sikre kulturarven, og kunne tilby gode digitale tenester og formidle innhaldet til eit stort publikum. Ein vart einig om at handlingsplanen skulle innehalde 10 konkrete mål som vi vil kome tilbake til i planens ulike delar: 1. Kartlegge stoda i Møre og Romsdal for å få ei oversikt over det arbeidet som er gjort og kva som er ønskeleg i komande år. 2. Gjere registrering av eksisterande katalogar og digitalt innhald i dei ulike institusjonane. 3. Kartlegge digital infrastruktur. 4. Styrke kompetansen. 5. Lage digitaliseringsplanar i alle institusjonane. 6. Distribusjon av digitalt innhald. 7. Samarbeid med institusjonar utanom fylket for at materiale frå Møre og Romsdal skal kunne framstå komplett. 8. Utvikle Kulturnett Møre og Romsdal til ein vesentleg aktør som formidlar av regionalt kulturliv og kulturarv. 9. Lage strategi for brukarmedverknad. 10.Utvikle strategi for samarbeid og tenesteproduksjon.
 
Samme dag vi sende vår kommentar til høringen la kulturminister Anniken Huitfeldt ned ABM..... Meldingen vi fikk fra vår nærmeste i det sentrale ABM-systemet lød:
 
ABM-utvikling legges ned fra 1.1.2011. Bibliotekoppgavene overføres til Nasjonalbiblioteket, mens museum og arkiv i første omgang går til Norsk kulturråd. Eksisterende oppgaver, inkludert fotobevaring, skal i utgangspunktet videreføres som i dag. Se pressemelding fra KUD: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2010/Omorganisering-av-ABM-feltet.html?id=605456
 
Hva de sentrale endringene får å si for oss og digiplanen er det ingen som vet noe om nå.
 
De omtalte Widerøebildene fra Smøla er nå på nett. Vår lokale kjentmann og kulturarbeider mm, Karle Gjernes, har "prøvesmakt" på nettregistreringen etter litt telefonisk opplæring. Søker du "Smøla" som kommune og "Widerøe" som fotograf får du 418 treff i basen. Ett som er registrert er dette fra 1963: Flyfoto over Vikan på Smøla. På bildet ser vi våningshus og fjøs på Utigarden gnr.5.002. Så har vi Uthaug, bnr 5 med brygge, hermetikkfabrikk og butikk. Til venstre er bnr 10, Lauvtun. Heimen til Erling og Margit Wikan.
 
Om uka var kort i dager var den rimelig lang i timer. Digiøkta på Nordmøre Museum torsdag og fredag var etter måten produktiv.
Akkurat nå har vi forresten lyttet på en nedlasta "Podcast" fra NRK. Det var opptak fra "Sånn er livet" 18. mai 2010: "Møbelbygda" Sykkylven". En flott halvtime med Eldar Høydal og Kjetil Tandstad ved Møbelffaglig senter. Anbefales!
 
14.05.2010
I dag går søknadsfristen ut for å søke prosjektpenger i Holmstiftelsen. Vi hadde laga en god kladd for støtte, en til opplastningskostnader av Moa-arkivet, den andre til mer konsentrert DIS-jobbing med Haugarkivet til høsten. Forsiktige hint fra folk i stiftelsen, om at vi kanskje burde gjøre ferdig Friis-prosjektet før vi søkte om støtte til nye prosjekter, tok vi - etter råd fra den lokale "bestyrelsen" - til etterretning. Ny søknadsfrist er 15 . september. Det er egentlig ikke så lenge til.
 
10 dager er gått siden sist det ble skriblet litt på "veggen" her. Inntekstsida har vært prioritert og vi er nesten ajour med bestillingene som har kommet inn vi handlekorga. En glassplate har vi knust i den sammenheng, da vi skulle digitalisere i bedre kvalitet..... Mest tid har etterarbeid med Widerøebildene fra Smøla tatt. Disse bildene er håpløst skadd i fargene, så noen av de nesten 400 bildene har vi sendt til opplast som svart/hvitt. De kommer vel på nett om en drøy uke, omtrent samtidig som vi forventer at Moa-bildene er på nett....?. (Uff, det har vært mange forsinkelser og uforutssette ting med dette store arkivet...)
 
05.05.2010
Prosjektarbeid ved Nordmøre Museum og fotofestival gikk hånd i hånd noen dager da Nordic Light fotofestival i Kristiansund ( www.nle.no) gikk av stabelen i forrige uke. Mitt personlige høydepunkt på festivalen var foredraget til den legendariske fotografen Elliott Erwitt (82) . Hans humor-dokumentaristiske bilder av dagligdagse situasjoner, perfekt komponert, viser fotografiet på sitt aller beste. Dette er fotografiske dokumenter helt på andre enden av skalaen til de rystende Gazabildene Frank Stuart og Mads Gilbert viste fra den omstritte utstillingen "Point of No Return"
 
Maiarbeidet har tatt til med kopiering av av en del bestillinger, og vi har fått klarsignal fra Smøla til å legge ut deres Widerøebilder på nett. DIS-gjengen var i går fritatt for dugnsdsarbeide og ble i stedet invitert i etterselskap.
 
29.04.2010
Tror vi denne gang kan si det var et vellykket møte med lettforedrag om Sponlandarkivet mm  på Aspøy seniorsenter i Ålesund i  går. Vi lovte å komme igjen til høsten :-) (Foto: RAL)
 
27.04.2010
Nettopp hjemkommet etter tre dager på Lillehammer. Nettverkskonferanse og Landskonferanse i fotobevaring. Undertegnede ble "stand in" i programmet og foredro litt om arbeidet med Romsdalspostens arkiv ved Nordmøre museum. Bør komme tilbake med litt mer her, men kan ikke gjøre det akkurat nå :-)
 
14.04.2010
"DIS-gjengen er egentlig "altetende" og arbeidet ufortrødent videre i 2009...." står det bl.a. i årsrapporten. I går kveld var det nærmest rekordoppmøte. Vi var ni personer i arbeid.For en gangs skyld hadde fotoarkivaren hatt meget god tid til klargjøring av maskinpark og oppgaver slik at alle var i arbeid  umiddelbart. Vi nevner at vi i går kvelds arbeidet med arkivene etter Haug, Ekroll, Dale, Sponland og Simonnæs. Mandag kom brukthandler Volstad inn med en del navnløse, monterte bilder, et album og noen glassplater og mapper etter fotograf Giske. Og på kvitteringen ble det signert for at mottaket var "gitt som gave uten heftelser". Flott. Og Voldstad konner nok med mer...
 
Fotoarkivaren er ellers midt i en ganske spesiell avspasseringsuke og gjør derfor minst mulig av det "vanlige"....
 
06.04.2010
I gang igjen. En oppsummering av brukerkommentarene viser brutto 74 bidrag til våre bilder i løpet av påskeuka! Sponlandbildene berikes stadig. At DIS-Jens uavlatelig tar for seg av Widerøearkivet, finner nytt og stadig skriver direkte inn i basen, er flott. 19 Widerøebilder har han "skrevet" på siden sist. Søker du %Jens C% i omtalefeltet, og skriver "Wider" i fotograffeltet får du pr. idag imponerede 314 treff.
 
Ett av bildene Jens Chr. nettopp har lagt info til er AM-95001.11525 (Arkiv/samling:  FAKf-100375.194219):
 
Flyfoto fra Widerøearkivet. Dette er fra Steinvågneset, med Steinvågsundet i forkant. Bak vestre del av Ellingsøya, med Kverve. Det største anlegget omtrent midt på Steinvågneset, er Hjelset Motorfabrikk. Helt i høyre kant er kjølelageret til Statens Fryseri som ligger utenfor kanten til høyre. (Informant: Jens Chr. Aure ).
 
01.04.2010
Beklager, det ble påske før fila med webloggen ble tatt fram. Det er Skjærtorsdag på hytta. De andre ser Dalgliesh på TV. Fotoarkivaren sitter i sofaen med "håndarbeidet" sitt. Timelisten for mars er ajourført, oppdatert og klar for avlevering.
 
Siden sist? De siste 50 av Torgersenbilda, lokalt nr FAKf-0947 fra Stranda, er kontrollert. Rolleiv & co står på! Ca. 100 bilder fra Almåsalbumet er også kontrollert og "sluppet ut" (FAKf-1083), men 200 gjenstår... Ole og undertegende har jobbet litt med Friis-utstillinga. Ser vi konturene av en åpning før sommerferien....
 
En av våre trofaste nettbrukere har vennlig e-purret på Moa-arkivet. Hvor blir de av? Vi svarte i eposten: ""Vår mann" i Sogn sluttet i jobben for et par år siden. Og data i småmiljøer kan være sårbare i den forstand at mye står og faller på enkelte ressurspersoner. Vi for vår del kommer ikke til å purre på dette før om ne måneds tid."  Moa-bildene er i gode hender, men det kan altså ta noe tid. God nå å ha noen å skylde på :-)
 
Fredag var det Interessant møte sammen Jan, Frøydis, Heidi og Vibeke som alle har  fylkesdekkende oppgaver. Hva steller vi med, har vi noen fellesnevnere? Vi tar mål av oss å ha et par møter i året.
 
Ellers i en sådan stund? Har vært på ski, og i veaskogen de siste dagene. Relativt tidlig ute med motorsaga i år. Ikke bare slipper en sevja og tunge trær. Fluer, mygg og flått ligger ennå i dvale. Svett uansett. Får bare ønske dere -  spesielt til DIS og Inger Johanne -  GOD PÅSKE! (Påskebilder får jeg dessverre ikke til å laste opp fra denne maskina...)
 
19.03.2010
Akkurat nå kl 07:00 er det strømbrudd i sentrum av Kristiansund. I hvertfall ved Nordmøre Museum. 2. dag av arbeidsøkta her har startet på batteri og "mobilt kontor"- ser jeg har en time igjen... En enkel oppdatering av stoda kan man jo gjøre: Arkiv/magsinarbeid, retusj og printing av bestilte bilder, samt arbeid i nettbasen preget de tre første dagene i uka. På DIS-dugnaden fikk Marianne "ny jobb". Hun skal framover foredle brukerkommentarene og legge ny info og navn i den søkbare basen, og korrigere der vi får melding om feil. Hun prioriterer Sponland- og Simonnæsbildene.
 
12.03.2010
Ukeslutt: I dag med digitalisering av Widerløebilder fra Ålesund, svart/hvitt prøvebilder/kopier under Aalesunds Museum sitt løpenr. Dette var ca. 40 bilder som "har kommet tilbake" til museet etter noen års utlån til ulike bokprosjekter..... De lå sammen med et 100-talls andre i samme kategori utlånte, men som Einar G. i denne omgang bare får sette på plass i arkivet.
 
I går var det årsmøte i Ulstein sogelag og WIderøearkivet for Ulstein ble presentert av FylkesFOTOarkivet. Det var stort oppmøte, 50-60 personer.  Sogelaget, med gjenvalgt formann Aksel Hauge, er i stor aktivitet. Nå får vi se om identifiseringen av Widereølbildene tar av i Ulstein! Lokalavisa Vikeposten-Vestposten hadde en fin forhåndsomtale 9. mars.
 
06.03.2010
Siste finpuss på Moa-lista, den med mer generell info ble ferdig og sendt i dag. Bildene og det aller viktigste; navnelisten, ble ferdig og sendt for en god måned siden. vi har begynte å purre litt på opplastingen...
 
02.03.2010
Mest vinterferie og OL siden sist.  Trist melding på mobilen onsdag 25.: Elsa Alnes, som i 25 år har tjent Aalesunds Museum generelt, og betjent fotosamlingen ved museet spesielt, døde 68 år gammel etter relativt kort sykleleie.
 
Tilbake i hverdagen er det ymse å ta fatt på. Bl.a. en del bestillinger. Og det kommer jo godt med når vi i år må flytte fokus mer fra fagarbeid til inntjeningsarbeid. Ellers har det vært litt justeringer på den halvinterne årsrapporten siden sist. Nå er den levert. Før det: De drøyt 200 gjenstandsbildene - i 3-4 varianter -  er ferdige og sendt til Austefjord Museum (bildet). Bildene fra digiøkta på Ålesund politikammer står nå på blokka og bør billedbehandles og lastes opp. Vi skal omtale dette prosjektet -  "Tatt av Politiet" - senere.
 
18.02.2010
Idag: Gunnar Morsund ved IKA, og representant for Vigra sogelag i Giske kommune, har tatt utfordringen med "klipp-og-lim" av informasjon til de drøyt 300 Vigrabildene vi digitaliserte og registrerte i 2003. Vi ble for sene for å få de overført i en automatisk prosess for noen år siden, og må ta de enkeltvis via tekstkopiering bilde for bilde fra den gamle WinRegimus-basen til dagens nettbase. Flott Gunnar! Viga sogelag sine bilder ligger i hovedsak under Arkiv/samling nr: FAKf-100520. Et par bilder har fått teksten på plass og er ferdig registrert: Prøv å sjekke opp infoen til dette bildet fra tulipanåkeren! Foto: Ole Johs. Blindheim, en gang mellom 1945-1948
 
 
Gode kollegaer i Oslo, fotoarkivar Vegard Skuset ved Oslo bymuseum, og fotoarkivar Lars Rogstad ved Oslo Byarkiv, åpner formelt 3. mars "sin" fotonettbase under www.oslobilder.no Prøv ut allerede nå! Norges beste eller?
 
Ellers: Digitur på Nordmøre og Ålesund Tinghus (!) siden sist. Men nå går skiskyttergutta sin OL 15 km ... blir det gull??
 
10.02.2010
Veldig mye dataarbeid siden sist. I dag var det maskinvarens tur: Tre middelaldrende stasjonære PCer ble trykk-renblåst for støv, - innvending støv. Det er utrolig hvor mye skitt som draes inn i maskinene. Et par ustabile disker i de eldste PCene ble "avskrevet".
 
Fraktet 24 kassetter med tunge 12x16cm Sponlandplater til SSM-arkivet mandag. Hentet samtidig Strandamateriale i Dalearkivet. Medarbeidersamtale samme sted... og mye "merkantilt" arbeide siste uken. Høydepunktet: DIS-dugnaden selvfølgelig! Nåpakkes kofferten for Nordmørstur!
 
03.02.2010
Med fire personer på "Haug-samlebåndet" ble over 300 glassplater i "polyfofoto"-arkivet digitalisert på DIS-dugnaden i går kveld. Dermed kan vi redusere "anslaget" fra 120 dugnadskvelder til 80 før dette arkivet er ferdig digitalisert..... Nåvel. Dette er teori. Vi tar noen tusen plater denne våren, så får vi se. Det kan hende vi i større grad må dreie fokus fra materiale Aalesunds Museum er formell eier av til FylkesFOTOarkivet sitt materiale: Fotograf Dale sitt arkiv trenger framdrift og da spesielt hans første arbeider som fotograf på Stranda de siste år av krigen. Vi var forøvrig 16 hender i sving i går. De åtte andre fordelte seg  med halvparten på avskrift av Giskeprotokoller, og på avskrift av Haug-kartotekkorta.
 
To unge damer (se fotoarkivens "selvportrett på strak arm") knyttet til Stiftinga Nordmøre Museum sørger for god framdrift i "operabyen". Skjønt, Kristiansund er vel snart like mye fotobyen i Møre og Romsdal? Spesielt med tanke på fotofestivalen Nordic Light som i år går av stabelen 27. april til 1. mai. Sarah er knyttet til Kvernes Gamle bygdemuseum og arbeider med skanning av bilder, mens Anne Berit er ved Nordmøre Museum har - etter en knallstart som nesten har skremt vettet av en gammel fotoarkivar - nå begynt å digitalisere negativene i Williamsarkivet.
 
Har Finanskrisen rammet FylkesFOTOarkivet?
Marianne G. som har vært god ekstrahjelp i deler av 2009 og nå i januar er dessverre "satt på porten". Det er ikke mye mer penger til ekstrahjelp i år. Akkurat nå effektueres en del bestillinger og vi har fokus på inntjening. Målet er mest mulig inn, minst mulig ut. Er vi blitt griske? Prislisten er i allefall justert. FAK har hatt en grei økonomi og operert som et "enkeltmannsforetak" innen kulturvernet - om kan bruke et sådant uttrykk i det offentlige. Fra årlig kr 100.000 i driftsbudsjett + disposisjon av egeninntekter gjennom 13 år, til kr 0 i 2010. Alt som brukes må først tjenes. Kanskje ikke så rart sett ut fra en privat næringsdrivende sin synsvinkel, eller?
 
25.01.2010
Ca. 750 bilder fra Nordmøre Museum sin fotosamling er nettopp sendt til opplasting. Ellers skylder vi dugnadsgjengen ved Austefjord Museum noen glimt fra arbeidsøkta 14, og 15. januar! Bilde 1 fv.: Åshild midt i faunaen, (2) Heidi fra Volda Bygdetun, (3) Magnar og (4) Nils, Oddvar Å,. Oddvar H. og Magnar.
 
 
22.01.2010
3. arbeidsuke tjueti burde være over på morran i dag for fotoarkivaren. Året har begynt med uttak av arbeidsressurser litt i overkant. Det er vanskelig å få tid til å "avspassere". Timelista for januar har på en måte ikke plass til det som bør gjøres..... Gårsdagens tur til Ulstein medførte at vi har fått klarsignal til å laste
opp og "nette" de drøyt 300 Widereøbildene fra Ulstein kommune (Bildet: Ulsteinvik 1961, foto: Widerøe). Det skal vi nok greie i løpet av 14. dager, dog som uregistrerte med teksten (MERK: Uregistrert Widerøe flyfoto lagt ut under tvil, men tilgjengelig! Brukerbidrag imøtesees!) . En uformell tur innom "Flyfotoarkivet" og Johan Ottesen samme plass ble det også tid til. Vi fikk høre at i løpet av året vil  50.000 av hans 250.000 flyfotobilder, primært fra Telemark Flyselskap sitt arkiv,  være på nett. Han har en topp moderne multifunsjonsmaskin med en "turboskanningsfunksjon" og har hatt dyktig hjelp av en polakk til å "plukke" monterte bilder fra standardkasser stappfulle av bilder og skannet i vei.
 
Vi hadde besøk på tirsdagens DIS-dugnad. Unni B. trengte litt eksperthjelp til slektsforskning. Jan ble utpekt som "fadder". Under kveldsmåltidet ble arbeidsoppgaver/utfordringer i 2010 og framover presentert. Siden Excel-registreringen av Håkon Haug sine "polyfoto" går mot slutten, tyder mye på at vi tar til med registrering av fotograf Giske sine ordrer. De 5-6 protokollene ble digitalisert tidligere på tirsdagen, - over 550 protokollsider med ca. 30 navn pr. side (?).
 
Haug sitt "polyfofoto"-arkiv skal prioriteres på digitaliserinsstasjonen. Kan vi i snitt ta 200 pr. dugnadskveld, alt inkl., går det 120 dugnadskvelder før de ca. 24.000 platene er digitalisert. Med ca. 30 dugandskvelder i året betyr det at vi kan være fedig med Haug om 4 år.... Først da kan vi muligens ta til med digitalisering av Giskearkivet. Det er opplagt at ekstern støtte til både Haug og Giskearkivet  må til. Ingen av disse arkivene er det riktig å registrere og digitalisere uten en betydelig lønnet arbeidsinnsats. DIS-Inge fortsetter i år med digitalisering og etterregistrering av Peter Ekroll sitt arkiv.
 
Onsdag ble over 24.000 Moabilder sendt til opplasting i nettbasen. Navnelista med 18.000 navn fulgte med, mens selve registreringslista skal finpusses noe. På nett om en en måned ? Vi kommer garantert tilbake med storoppslag om Moa-arkivet når det er på nett!
 
At vi siden sist har kjøpt oss en ny liten blekkskriver er ikke noe å skrive om. Egentlig skulle vi bare ha et sett blekkpatroner til den gamle. Men da disse var dyerere enn en ny skriver, var valget dessverre enkelt, - forså det den som vil. Er det noen som vil ha en helt grei multifunksjonskriver uten blekk, men bruke den som en OK skanner med enkel OCR-funksjon (teksgjennkjenning, konvertering av trykt tekst fra f.eks. en bok til f.eks. Word) , er det bare å komme å hente den.
 
19.01.2010
Noen kommer og noen går: Fotografkollega Lill Kristin Vold har etablert seg som fotograf på Åse i Ålesund. Hun gikk læra hos Halvor Sødahl på Åndalsnes og har de siste åra jobbet som fotograf hos fotograf Hagen i Ålesund. Vi driver ikke med reklame her på hjemmesida, men fotohistorie skrives kontinuerlig. Det er relativt langt mellom hver dag noen etablerer seg som fotograf i Møre og Romsdal. Gratulerer Lill!
 
12.01.2010
2. uke 2010 er i gang og i kveld er det oppstart i DIS-gjengen. Vi er midt inne i jubileumsåret og gjengen fortjener snart litt  blest rundt dette, både intern og ekstern. Men hva skal vi gjøre dette året?
 
Vi har noen måneders arbeid igjen med registrering av arkivkort i Haugarkivet. Så vi fortsetter nok med det i kveld sammen digitaliseringa av Ekroll-arkivet. Fotoarkvaren skal finpusse Moa-arkivet  på DIS-kveldene framover. Fikk dere forresten med dere at DIS-gjengen fikk stort oppslag i "Kjelda", Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sitt magasin. Ikke det?  Trykk her for forsiden,  - trykk her for å lese hele artikkelen (Obs over 5 MB), trykk her for å bestille abonnement!
 
Oppstart har det også vært i det 3.årige digitaliseringsprosjektet på Nordmøre Museum. Nytt her er bl.a. at ekstrahjelp Anne Berit har fått opplæring i "kameradigitalisering". Hun er nå i gang med å digitalisere arkivet etter fotograf Nils Williams. Litt utenom tur her har den aktive gjengen på museet også kastet seg over oss og etterspurt bilder i Romsdalspostens arkiv. Dette nærmest framprovoserte et digitalt stunt av fotoarkivaren torsdagskvelden. Behovet for bilder av "kullkrana", og funnet av info om at bilder av denne lå i "Negativmappe 2, 1969" (Bildefil KMb-RP69-NegM.008.jpg). På forhånd: Høsten 2009 var de drøyt 360 negativmappene først fotografert for gi mulighet til å "bla" på innholdet. Videre hadde ekstrahjelp Anne Berit brettet opp armene og skrevet av innholdet i "excelliste", og Odd hadde korrekturlest. Da Sverre fikk nyss om at bilder av "Kullkrana" fantes til rappoprten som snart er ferdig! Da fotoarkiavren ankom til mer elelr mindre planlagte oppgaver lå bestilligen der. Kort sagt: Det ble nok et lite miniprosjekt der 159 negativer ble digitalisert og turbobehandlet med stoppeklokka i handa.... Hvis det er 400 slike negativmapper er det bare å gange med 3 timer = 1200 timer gange "PI" + registreringsarbeid... ++
 
På den søre luten:
FAK har fått en ripe i lakken etter at "Vikebladet" i Ulstein fikk nyss om at FylkesFOToarkivet var 1,5 år forsinket med levering av kommunenes Widerøebilder....  Med tittelen "Ulstein kommune purrar på gamle bilete" så ikke dette så bra ut...
En sannhet med modifikasjoner,- som vanlig når saker skal spisses, påstander taes litt ut av sammenhenger og kun en av partene blir kontaktet før avisas "deadline"...(Om du er veldig interessert kan du lese vår rapport fra 2006 her) Fotobevaringsåret har altså begynt bratt,  - både opp og ned...
 
04.01.2010
Godt Nyttår. Så er vi stappet av kålerabipotetpølserribber og det som hører til. Vi har tjuvstartet litt på det nye arbeidsåret og årsbackup og diskutskiftinger etc. er godt i gang. Det er litt rart å skifte ute den 160 GigaByte store hardisken som ble levert med Dell-maskina da den var ny høsten 2003, - med en ny 1500GB. Begge kostet drøye 1000-lappen. Disker fylles med stadig større bildefiler. Om små originale og tidvis ganske teknisk sett svake amatørbilder, fortjener 12-24 MB i to filformater, kan man spørre seg. Siden lagerplass har blitt ekstremt billig, og det tidsmessig ikke er særlig mer resurskrevende å arbeide med store filer, blir det helst slik at vi bruker stadig mer plass på det enkelt bildet.
 
Til dere som venter på 22.000 bilder etter fotograf Sigvald Moa: Excellisten har gjennomgått en betydelig revisjon i mellomjula. Pr. idag er den klar for ombrekking til de to registrene i basen, det ene for navn, det andre for øvrige opplysinger. Vi tar mål av oss å få den sendt inn til opplasting innen en uke! Opplasting til basen kan dok ikke påregnes før etter ca. 1 mnd etter innsending.
 
Bildet: Vel, dette har ikke noe med fotobevaring å gjøre. Men på en "blogg" kan man jo tillate seg så mye. Kulde og store snømengder på Ellingsøya i Ålesund har faktisk fått en middelaldrende fotograf, nå fotoarkivar, til å bruke kamera mer enn vanlig. Hva er det som skjuler seg under snøen? (Trykk på bildet)