MOA – ”Bruksanvisning”

Hvordan finne fotograf Sigvald Moa sine bilder på nett?

 

Velg ”SØK BILDER”  under www.fylkesfoto.no

Velg ”Avansert søk”

Skriv ”Moa, Sigvald” i feltet ”Fotograf”

Dette gir deg 24992 treff  = ALLE bilder signert Sigvald Moa i databasen

 

Skriver du AM-95002 i feltet for ”Lokal signatur” får du 24937 treff = Bilder i glassplatearkivet

Velg ”SØK BILDER” velg Avansert søk , skriv ”Moa, Sigvald” i feltet ”Fotograf

 

Det er Aalesunds Museum som eier det originale glassplate- eller negativarkivet etter fotograf Sigvald Moa. Han var fotograf i Ålesund i perioden 1904 og 1931. Det er "DIS-gjengen", et dusin ivrige dugnadsfolk, som sammen FylkesFOTOarkivet i mange år har arbeidet med digitalisering og registrering av ”Moa-arkivet”.

Søke navn

MOA-arkivet er et portrettfotoarkiv. Digitalisering og avskrift av Moa sine protokoller har gitt oss en database der vi primært bare kan søke bilder etter navngitte personer. Gradvis blir arkivet videreforedlet og vil gi bedre mulighet for søk på motiv, emneord og sted.

Velg ”SØK NAVN”  under www.fylkesfoto.no

Skriv inn etternavn

Skriv inn fornavn

 

De 18.587 navna i Moa-arkivet er i hovedsak avskrift fra fotografens protokoll og navnet på den som bestilte fotograferingene. Et søk på etternavnet Amdam og fornavn som starter på G gir f.eks. 6 treff på Gartner Amdam. Ett av disse er et familiebilde med 18 personer. Vi håper publikum kan hjelpe til med å identifisere hver enkelt av de 18!

 

Søk i navnebasen kan ikke avgrenses til søk bare på Moa sine bilder. Det søkes parallelt både i Sponland og Simnonnæs sine arkiver, og alle de andre bildene i databasen, (totalt ca 250.000 bilder). I navnebasen har Moa-bildene nr. som starter på FAKf-100530.... litt forvirrende kanskje ?? 

Søke bilder

Du kan kombinere søk i Moa-arkivet med søk på emneord i feltet ”Motiv / stikkord”

Eks. Lokalt nr ”AM-95002” og  Motiv ”interiør” =>  72 treff

 

Moa-arkivet er ikke ferdig registrert og det er mange feilregistreringer og mangler. Mye skyldes at kilden - originalprotokollen - har vært vanskelig å tyde.

 

Ikke alle bildene i Moa-atrkivet har presis datering. Men du kan godt forsøke å bla og sortere på årstall når bildet er tatt. Vi bruker to datofelt. Søk ”1910” gir treff på bilder tatt fra 1910 og senere

 

Årstall

1904 -          =>  2787 treff

1904 - 1906 =>  3527 treff

1904 - 1910 => 13276 treff

 

Å ”bla” i arkivet

For å bla kronologisk i Moa-arkivet, og for å slippe å starte fra nr 1 igjen hver gang:

 

Skriv ”Moa” i feltet ”Fotograf”

Skriv ”AM-95002.00” i feltet ”Lokal signatur” =>  66 treff

Skriv ”AM-95002.01” => 20 treff

Skriv ”AM-95002.09” =>  25 treff

Skriv ”AM-95002.1” =>  5012 treff (dvs. bilder som har nr mellom AM-95002.10000 og 19999)

Skriv ”AM-95002.7” =>  10004 treff (dvs. bilder som har nr mellom AM-95002.70000 og 79999)

Skriv ”AM-95002.712” =>  100 treff (dvs. bilder som har nr mellom AM-95002.71200 og 71299)

 

 

Til slutt

Vi har gjenbrukt Moa sine originale bildenr, på alle bilder mellom nr 1 og 50.000

Vi har laget ”Nye" nr fra 60.001

 

Feilkilder: Arbeidet med Moa-arkivet har vært minst like omfattende som arbeidet med Sponlandarkivet.  Les gjerne Sponlandartikkelen.. Arbeidsmåten og feilkildene er de samme, men vi VET det er enda flere feil i Moa-arkivet..

 

Eks. Ett registreringsnr kan har forskjøvet seg i lista. Det kan har ført til at flere hundre navn er ombyttet….

 

Les Moa-biografien!

 

Send oss gjerne en epost om du har spørsmål! ragnar@fylkesfoto.no

Husk at du ikke bare kan, men oppfordres til å komme med brukerkommenter, enten det gjelder identifisering av navn eller andre opplysninger og korreksjoner til bildene.

 

(Sist oppdatert 16.06.2010)